Punktene på kartet viser start- og stoppsted, samt alle tettstedene vi er innom på vei nedover landet. Vi har valgt å utelate datoer fordi det er vanskelig å forutse faktorer som f.eks vær og førerforhold.

For de av dere som ønsker å gå "gjesteetapper" med oss, er det viktig at dere gir oss beskjed senest tre uker i forkant. Dette gjøres via mail eller telefon, evt. gjestebok.

Geir Erik          geirerik.s@gmail.com
Kjell Magne      evilcaprino@hotmail.com